Kuopion Tradenomiopiskelijat ry

Tuutoriksi?

Tuutorit kaudelle 2023-2024 on valittu!

Keitä ovat tuutorit ja mitä heidän tehtäviinsä kuuluu?

Tuutorit ovat etenkin ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tuki ja turva. Heidän tehtävänään on tutustuttaa uudet opiskelijat Savoniaan ja oman koulutusohjelman toimintatapoihin pääsykokeista alkaen. Jokaisella aloittavalla ryhmällä on omat ryhmätuutorit, jotka työskentelevät tiiviisti yhdessä. Tuutorina toimiminen on koko lukuvuoden kestävä projekti, vaikka aktiivisin vaihe onkin syksyllä uusien opiskelijoiden saapuessa.

Tuutori toimii myös koulun PR-henkilönä. Tuutorit ovat opojen mukana esittelemässä liiketalouden koulutusta uusille opiskelijoille niin kouluvierailuilla, kuin myös täällä omalla kampuksella opiskelijaryhmien tullessa meille kylään. Vuoteen mahtuu myös erilaisia messuja ja tapahtumia, kuten AMK-päivä ja Studia-messut, joihin tuutoreita tarvitaan edustamaan koulua ja omaa alaansa.

Mitä tästä saa?

Vuoden uurastuksestaan tuutori palkitaan opintopisteillä. Pisteiden saamisen edellytyksenä on koulutuksissa käyminen, aktiivinen toiminta lukuvuoden aikana sekä tuutoripäiväkirjan täyttäminen ja palauttaminen opolle.

Opintopisteiden lisäksi tuutorin työ itsessään palkitsee ujouden katoamisella, esiintymis- ja johtamistaitojen kehittymisellä sekä uusilla kokemuksilla. Myös uusia kavereita ja tuttavuuksia syntyy takuuvarmasti niin uusien opiskelijoiden kuin oman tuutoriporukankin joukosta!

Kaiken tämän lisäksi opiskelijakunta kiittää tuutoreita lukuvuoden aikana kahdella virkistyspäivällä – yhdellä syksyn kiireiden hellitettyä ja toisella kevään lopulla.

Haluatko sinäkin mukaan?

Meillä on tuutorihaku jokaisen vuoden alussa. Valitut tuutorit käyvät kahdessa koulutuksessa sekä keväällä että syksyllä juuri ennen lukuvuoden alkamista. Kolme näistä järjestää opiskelijakunta ja yhdessä käsitellään juuri liiketalouden yksikön omia käytänteitä ja suunnitellaan orientaatiopäiviä.

Tuutori-infoa voit lukea lisää Repusta tai kysyä hallituksen tutorvastaavalta:

Susanna Hakaoja

susanna.hakaoja@edu.savonia.fi

 

KuoTran toimintaa tukemassa